Zawieszony system po starcie przez 2-3 minuty ..

Jeżeli w czasie startu system się zawiesza i przez 2-3 minut i cały pasek zadań włącznie z przyciskiem Start jest niedostępny, przyczyną może być jedna z usług działających w tle, a mianowicie Background Intelligent Transfer Service (Usługa inteligentnego transferu w tle), w skrócie BITS.