Zawieszony system po starcie przez 2-3 minuty ..

Jeżeli w czasie startu system się zawiesza i przez 2-3 minut i cały pasek zadań włącznie z przyciskiem Start jest niedostępny, przyczyną może być jedna z usług działających w tle, a mianowicie Background Intelligent Transfer Service (Usługa inteligentnego transferu w tle), w skrócie BITS.

Problem powinna rozwiązać poprawka Microsoftu Q314862_WXP_SP1_x86_PLK.exe

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=8771dbba-58b3-4ec3-b373-aa23f23ad0df&DisplayLang=pl

Jeśli jej zainstalowanie nie przyniesie oczekiwanego skutku usługę należy wyłączyć.

Z menu Start wybieramy Uruchom i wpisujemy services.msc. Teraz trzeba odszukać usługę na liście w prawej części okna, kliknąć na nią dwukrotnie i w oknie konfiguracyjnym wybrać tryb uruchamiania – Wyłączona. Po zatwierdzeniu należy jeszcze zrestartować komputer.

Facebook - komentarze