Tajemnice rejestru i ciekawe sztuczki

Edycja rejestru

Do edycji rejestru najlepiej użyć programu Regedit wchodzącego w skład systemu Windows. Uruchamiamy go wpisując komendę regedit w Start/Uruchom, lub uruchamiając plik regedit.exe. Po włączeniu programu widzimy kilka pozycji, tzw. klucze. Podstawowe grupy to:

HKEY_LOCAL_MACHINE – konfiguracja sprzętowa systemu operacyjnego i programów
HKEY_USER – konfiguracja dotyczaca profili użytkownika
HKEY_CLASSES_ROOT – jest jakby skrótem do HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes.
HKEY_CURRENT_CONFIG – kopia HKEY_LOCAL_MACHINE\Config\[numer danej konfiguracji]
HKEY_CURRENT_USER -konfiguracja dotycząca profilu aktualnie zalogowanego użytkownika
HKEY_DYN_DATA – ustawienia dynamicznie edytowane

Co możemy osiągnąć edytując rejestr

Żeby osiągnąć dany efekt stwórz w kluczu HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System wartość binarną o danej nazwie.

NoDispCPL – wyłączenie dostępu do właściwości ekranu
NoDispBackgroundPage – wyłączenie dostępu do zakładki właściwości ekranu TŁO
NoDispScrSavPage – wyłączenie dostępu do zakładki właściwości ekranu WYGASZACZ EKRANU
NoDispApperancePage – wyłączenie dostępu do zakładki właściwości ekranu WYGLĄD
NoDispSettingsPage – wyłączenie dostępu do zakładki właściwości ekranu USTAWIENIA
NoSecCPL – wyłączenie dostępu do arkusza właściwości HASŁA
NoPwdPage – wyłączenie dostępu do zakładki ZMIEŃ HASŁO arkusza HASŁA
NoAdminPage – wyłączenie dostępu do zakładki ZDALNE ADMINISTROWANIE arkusza HASŁA
NoProfilePage – wyłączenie dostępu do zakładki PROFILE UŻYTKOWNIKA arkusza HASŁA
NoDevMgrPage – wyłączenie dostępu do zakładki MENADŻER URZĄDZEŃ arkusza SYSTEM
NoConfigPage – wyłączenie dostępu do zakładki PROFILE SPRZĘTU arkusza SYSTEM
NoFileSysPage – wyłączenie dostępu do arkusza włąściwości SYSTEM PLIKÓW
NoVirtMemPage – wyłączenie dostępu do arkusza włąściwości PAMIĘĆ WIRTUALNA
DisableRegistryTools – wyłączenie dostępu do Edytora Rejestru HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network
NoNetSetup – wyłączenie dostępu do właściwości sieci
NoNetSetupIDPage – wyłączenie dostępu do zakładki właściwości sieci IDENTYFIKACJA
NoNetSetupSecurityPage – wyłączenie dostępu do zakładki właściwości sieci KONTROLA DOSTĘPU
NoFileSharingControl – brak kontroli nad współużytkowaniem plików
NoPrintSharingControl – brak kontroli nad współużytkowaniem drukarek
NoEntireNetwork – brak folderu CAŁA SIEĆ
NoWorkgroupContents – brak składników grup roboczych w OTOCZENIU SIECIOWYM

Żeby osiągnąć dany efekt stwórz w kluczu HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer wartość binarną o danej nazwie.

NoPrinterTabs – ukrycie zakładek OGÓLNE i SZCZEGÓŁY arkusza właściwości drukarek
NoDeletePrinter – brak możliwości usuwania drukarek
NoAddPrinter – brak możliwości dodawania drukarek
NoStartMenuSubFolders – ukrywa podfoldery menu START
NoRun – brak polecenia RUN
NoSetFolders – brak polecenia USTAWIENIA w menu START
NoSetTaskbar – brak właściwości paska zadań
NoFind – brak polecenia ZNAJDŹ
NoDrives – brak dostępu do dysków logicznych (tyle jedynek ile kolejnych dysków ma być ukrytych)
NoNetHood – brak dostępu do OTOCZENIA SIECIOWEGO
NoDesktop – brak pulpitu
NoClose – brak możliwości zamknięcia Windows
NoSaveSettings – wyłączone zachowywanie ustawień przy wyjściu z Windows
RestorictRun (Klucz) – lista dozwolonych aplikacji

Sytuacja awaryjna

Jeżeli system Widnows nie załaduje się po jakiejkolwiek edycji rejestru zeskanuj go pod dosem używając programu scanreg.

Facebook - komentarze