Tworzenie skrótów z wykorzystaniem rundll32.exe

Rundll32.exe – przydatne skróty

Nie wszyscy wiedzą, że istnieją ciekawe skróty Windows. Aby mieć do nich dostęp, należy utworzyć plik .bat (otworzyć notatnik, wpisać odpowiednią komendę, podczas zapisywania w polu zapisz jako typ wybrać wszystkie pliki (*.*) i w polu nazwa pliku wpisać dowolna_nazwa.bat). Można też utworzyć skrót z tą samą komendą (kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać nowy – skrót i w polu wiersz poleceń wpisać wybraną komendę). Wszystkie wybrane pliki można ściągnąć stąd.
Oto niektóre komendy i ich opisy(komendę trzeba wpisać w jednej linijce!):

Opóźnione, ponowne uruchomienie komputera:
C:\WINDOWS\SYSTEM\RUNONCE.EXE -q
Wylogowanie użytkownika:
C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE shell32.dll,SHExitWindowsEx 0
Zamknięcie systemu:
C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE shell32.dll,SHExitWindowsEx 1
Ponowne uruchomienie komputera:
C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE shell32.dll,SHExitWindowsEx 2
Wymuszone zamknięcie wszystkich programów:
C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE shell32.dll,SHExitWindowsEx 4
Wymuszone zamknięcie systemu:
C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE shell32.dll,SHExitWindowsEx 5
Wymuszone ponowne uruchomienie komputera (restart):
C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE shell32.dll,SHExitWindowsEx 6
Okno formatowania dyskietki:
C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE shell32.dll,SHFormatDrive
Zawieszenie systemu :):
C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE user,disableoemlayer
Okno dialogowe „Kopiuj dysk”:
C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE diskcopy,DiskCopyRunDll
Umieszczenie wszystkie otwarte okna obok siebie:
C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE user,tilechildwindows
Umieszczenie wszystkie otwarte okna kaskadowo:
C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE user,cascadechildwindows
Zamienienie przycisków myszy:
C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE user,swapmousebutton
Wyłączenie klawiatury:
C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE keyboard,disable
Wyłączenie myszki:
C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE mouse,disable
Komunikat o błędzie:
C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE krnl386.exe,fatalexit

Oto kilka przykładów, zastosowania pliku Rundll32, a właściwie skrótu do niego i odpowiednich parametrów.

rundll32 user,exitwindows zamyka Windows bez potwierdzenia (lecz pyta czy zamknąć otwarte pliki)
rundll32 Krnl386.exe,exitkernel wychodzi z Windowsa
rundll32 shell32,SHExitWindowsEx 1 zamyka windows (z potwierdzeniem zamknięcia otwartych plików)
rundll32 shell32,SHExitWindowsEx 2 restartuje Windows (j.w.)
rundll32 shell32,SHExitWindowsEx 1 restartuje powłokę Explorera Windows może się okazać niebezpieczne dla Windows
rundll32 shell32,SHExitWindowsEx 0 wylogowuje bieżącego użytkownika Windows (z potwierdzeniem zamknięcia otwartych plików)
rundll32 user,wnetconnectdialog przywołuje okno dialogowe Mapuj dysk sieciowy
rundll32 user,wnetdisconnectdialog przywołuje okno dialogowe Odłącz dysk sieciowy
rundll32 user,disableoemlayer zawiesza system
rundll32 user,repaintscreen odświeża ekran
rundll32 user,setcursorpos przesuwa kursor myszki do górnego lewego narożnika ekranu
rundll32 diskcopy,DiskCopyRunDll przywołuje okno dialogowe Kopiuj dysk
rundll32 rnaui.dll,RnaWizard otwiera okno dialogowe programu Dial-up networking
rundll32 shell,shellexecute otwiera okno Explorera
rundll32 shell32,OpenAs_RunDll otwiera okno dialogowe Otwórz z
rundll32 Shell32,SHFormatDrive otwiera okno dialogowe Formatowanie – dyskietka
rundll32 shell32,ShellAboutA otwiera okno informujące o dostepnej pamięci fizycznej i zasobach systemowych
rundll32 shell32,Control_RunDll otwiera panel sterowania
rundll32 shell32,Control_RunDll desk.cpl otwiera okno właściwości ekranu
rundll32 shell32,Control_RunDll main.cpl @0 otwiera okno właściwości myszki
rundll32 shell32,Control_RunDll main.cpl @1 otwiera okno właściwości klawiatury
rundll32 shell32,Control_RunDll main.cpl @2 otwiera okno drukarek
rundll32 shell32,Control_RunDll main.cpl @3 otwiera okno czcionek
rundll32 shell32,Control_RunDll powercfg.cpl przywołuje właściwości zarządzania energią
rundll32 shell32,Control_RunDll sysdm.cpl otwiera okno właściwości systemu
rundll32 shell32,Control_RunDll timedate.cpl otwiera okno ustawień dat i godziny
rundll32 user,tilechildwindows umieszcza wszystkie otwarte okna obok siebie
rundll32 user,cascadechildwindows jak wyżej tylko kaskadowo
rundll32 msprint2.dll,RUNDLL_PrintTestPage drukuje stronę testową
rundll32.exe sysdm.cpl,installDevice_Rundll włącza kreator dodawania nowego sprzętu
rundll32 user,wnetcancelconnection fsa odłącza komputer od dysków sieci Nowell Netware
rundll32 user,swapmousebutton Zamienia przyciski myszki
rundll32 user,setcaretblinktime <n> zmienia prędkość mrugania kursora
rundll32 user,setdoubleclicktime <n> zmienia szybkość podwójnego kliknięcia myszą
rundll32 keyboard,disable wylącza klawiaturę
rundll32 mouse,disable wyłącza myszkę
rundll32 desk.cpl,InstallScreenSaver wygaszacz ekranu
rundll32 krnl386.exe,fatalexit biały ekran – „Błąd programu”
rundll32 rnaui.dll,RnaWizard kreator połączeń DialUp
rundll32 shell32,Control_RunDLL intl.cpl ustawienia regionalne
rundll32 shell32,Control_RunDLL joy.cpl kontrolery gry (Joystick)
rundll32 shell32,Control_RunDLL sticpl.cpl skanery i aparaty fotograficzne
rundll32 shell32,SHExitWindowsEx 3 restart bez potwierdzenia
rundll32 shell32,SHExitWindowsEx 4 wylogowuje bieżącego uzytkownika
rundll32 shell32,SHExitWindowsEx 5 zamyka Windows
rundll32 shell32,SHExitWindowsEx 6 restart bez potwierdzenia
rundll32 user,MessageBeep generuje dźwięk domyślny Windows

Facebook - komentarze