Połączenie z piecem Vaillant EcoTec poprzez Raspberry Pi 2, ebusd i adapter ebus 1.6

W niniejszym znajdziesz informacje jak połączyć się z kotłem Vaillant przy użyciu RaspberryPi + ebusd Adapter (w wersji 1.6). Budując swoje rozwiązanie posiłkowałem się na bardzo dobrym wpisie blogowym stąd : https://blog-techniczny.pl/2017/10/06/laczenia-kotla-vaillant-z-raspberry-pi-przez-ebus/ aczkolwiek i tak napotkałem wiele problemów, których być może Tobie uda się uniknąć dzięki temu wpisowi. Zacznę od skompletowania części. I tutaj uwaga… Czytaj dalej Połączenie z piecem Vaillant EcoTec poprzez Raspberry Pi 2, ebusd i adapter ebus 1.6

Vaillant ebusd read all values from ebusctl find

Use this short script to read all values from selected device ID (circuit). Examples: ./readall.sh 470    (reads data from Vailant 470 heating controller) ./readall.sh bai   (reads data from Vailant boiler) Bolded value is the device ID which can be found using ebusctl info.