Windows XP / 7 FAQ

//Windows XP / 7 FAQ

Udostępnianie folderu w sieci LAN na hasło

By | 2010-03-20T09:22:32+00:00 Marzec 20th, 2010|Windows XP / 7 FAQ|

Proste udostępnianie: [ad#ad-1] Panel sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Zarządzanie komputerem -> Użytkownicy i grupy lokalne -> Użytkownicy – > prawym przyciskiem myszy na Gość -> ustawianie hasła i wpisujemy hasło. Teraz jak ktoś przez sieć będzie chciał się dostać na nasz komputer, będzie musiał wpisać użytkownika Gość i ustawione przez nas hasło. Wadą tej metody jest tylko jedno hasło, tak więc po jego wpisaniu dana osoba będzie miała dostęp do wszystkich udostępnionych przez nas zasobów. […]

Automatyczna kopia rejestru Windows

By | 2010-03-20T09:19:32+00:00 Marzec 20th, 2010|Windows XP / 7 FAQ|

Oto ciekawa propozycja dla „przezornych” – skrypt, który będzie tworzył backup rejestru przy każdym zamykaniu systemu. Skrypt będzie odpowiadał za eksport rejestru do pliku tekstowego. Wykorzystamy do tego wbudowany edytor rejestru „Regedit” Otwieramy notanik i kopiujemy poniższy kod: […]

Zdalny pulpit – zarządzanie komputerem na odległość

By | 2010-03-11T22:17:55+00:00 Marzec 3rd, 2010|Windows XP / 7 FAQ|

Zdalne zarządzanie w XP [ad#ad-1] Kogo nie interesuje zdalny dostęp za pomocą programu VNC czy Remote_Administrator, może skorzystać z funkcji Pulpit zdalny wbudowanej w Windows XP Professional. Usługa ta wykorzystuje protokół RDP (Remote Desktop Protocol) i technologię usług terminalowych oferowanych już w serwerze W2K. Klientem zarządzającym zdalnie XP może być jeden z następujących systemów: Windows 9X, NT, 2000, Me i XP. […]

Naprawa Windows XP bez utraty plików i ustawień

By | 2014-12-14T02:04:00+00:00 Marzec 3rd, 2010|Windows XP / 7 FAQ|

Często gdy użytkownicy nie potrafią sobie poradzić z jakimś problemem, decydują się na reinstalację systemu połączoną z formatowaniem partycji systemowej. Jednak często wystarczy zastosować mniej drastyczny sposób, uruchamiając instalatora z opcją /unattend. Spowoduje to, że instalator wykona na nowo proces instalacji, nie zadając przy tym żadnych pytań, co najwyżej o klucz. […]

Jak przywrócić skrót POKAŻ PULPIT?

By | 2010-03-03T13:43:39+00:00 Marzec 3rd, 2010|Windows XP / 7 FAQ|

W folderze C:\Documents and Settings nazwa użytkownika\Dane Aplikacji\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch utworzyć plik o nazwie "Pokaż pulpit.scf" za pomocą programu Notatnik. Plik powinien mieć następującą zawartość: [Shell] Command=2 IconFile=explorer.exe,3 [Taskbar] Command=ToggleDesktop

Ukrywanie kont użytkowników Windows XP

By | 2010-03-11T22:20:09+00:00 Marzec 3rd, 2010|Windows XP / 7 FAQ|

Możemy ukryć konto na ekranie powitalnym oraz w panelu sterowania (będzie widoczne tylko w narzędziach administracyjnych dostępnych tylko dla użytkowników z prawami administratora): [ad#ad-1] HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList tworzymy wartość DWORD o nazwie […]