Windows Server i Windows XP Home? Uprawnienia logowania i WSUS

Uprzedzam, że pośrednio da się to zorganizować, aczkolwiek nie w pełni. Wystarczy, że stworzymy nowego użytkownika po stronie serwera, a następnie w ustawieniach kont w systemie Windows XP HOME utworzymy takie samo konto  z takim samym hasłem. Uwaga! Nie możemy po stronie klienta zmieniać hasła, jeśli jest to konieczne trzeba to też zmienić na serwerze.

Jest także sposób aby zmusić Windows XP do pobierania automatycznych aktualizacji z serwera WSUS. Musimy wprowadzić takie wartości do rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate]
„ElevateNonAdmins”=dword:00000001
„TargetGroupEnabled”=dword:00000001
„TargetGroup”=””
„WUServer”=”http://ADRESSERWERA
„WUStatusServer”=”http://ADRESSERWERA

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU]
„NoAutoUpdate”=dword:00000000
„AUOptions”=dword:00000002
„ScheduledInstallDay”=dword:00000000
„ScheduledInstallTime”=dword:00000000
„AutoInstallMinorUpdates”=dword:00000001
„RebootRelaunchTimeoutEnabled”=dword:00000001
„RebootRelaunchTimeout”=dword:000005a0
„UseWUServer”=dword:00000001
„DetectionFrequencyEnabled”=dword:00000001
„DetectionFrequency”=dword:00000001

Wystarczy, że to skopiujemy i nazwiemy plik np. WSUSXP.REG ,następnie uruchamiamy i restartujemy komputer kliencki.

Facebook - komentarze