VPN. Ważniejsze skróty i oznaczenia.

/VPN. Ważniejsze skróty i oznaczenia.
VPN. Ważniejsze skróty i oznaczenia. 2012-10-15T15:46:54+01:00

LAN – sieć komputerowa umożliwiająca komunikację sieciową na niewielkim obszarze obejmującym zazwyczaj dany budynek np. bibliotekę, szpital, dom jednorodzinny.

Tunel, tunelowanie – tunel to określenie dla połączenia między dwoma odległymi hostami w taki sposób, aby sprawiały wrażenie połączonych bezpośrednio.

VPN – wirtualna sieć prywatna oparta na tunelu, który dla członków komunikacji pozostaje przezroczysty. Pozwala na przesyłanie poufnych danych siecią publiczną dzięki obsłudze szyfrowania.

PPTP– protokół komunikacyjny (ang. Point-to-Point Tunneling Protocol) umożliwiający tworzenie sieci VPN. Implementacja opracowana przez firmę Microsoft.

IPSEC – zbiór protokołów służący do bezpiecznej wymiany informacji oraz wymiany kluczy szyfrujących pomiędzy hostami.

L2F – protokół tunelowania zaprojektowany przez firmę Cisco. Za obsługę tunelu odpowiedzialny jest router.

L2TP – rozwinięcie protokołu L2F; połączenie standardu PPTP i L2F wykonane przez komisję IETF. Jest on standardem otwartym.

OpenVPN – Oprogramowanie typu open source służące do zestawiania bezpiecznych połączeń; cechą charakterystyczną jest wykorzystywanie protokołu SSL oraz mnogość wersji aplikacji pod różne systemy operacyjne.

IKE – protokół wykorzystywany do zestawienia bezpiecznego skojarzenia Security Association (m.in. wymiana kluczy szyfrujących, ustalenie standardów bezpieczeństwa). Wykorzystywany w zbiorze IPSEC.

IP – protokół komunikacyjny pracujący w warstwie internetowej modelu TCP/IP, powszechnie używany w sieciach Ethernet oraz w sieci Internet. Definiuje standard wymiany pakietów w tych sieciach.

Algorytm DH – skrót od pojęcia „Algorytmu Diffiego-Hellmana”

IPX – protokół komunikacyjny warstwy sieciowej modelu TCP/IP, opracowany przez firmę Novell na potrzeby produktu NetWare tej firmy. Nie posiada mechanizmów kontroli transmisji i nie gwarantuje integralności danych. Popularny w latach 90-tych; obecnie wyparty przez protokół IP.

X.25 – protokół komunikacyjny dla publicznych sieci WAN Standard opublikowany w roku 1976. Maksymalna szybkość to 64 kbit/s; wykorzystywany w systemach bankomatowych, przetwarzaniu wniosków kredytowych.

Frame Relay – jest siecią używaną do przesyłania danych, multimediów oraz udostępniania komunikacji z siecią Internet. Technika wykorzystuje podział informacji na ramki zmiennej długości. Następca protokołu X.25. Obsługuje wykrywanie i korygowanie błędów.

ATM – następca sieci typu Frame Relay; jest to standard komunikacyjny, stosowany w sieciach MAN i WAN. W działaniu wykorzystywane są wirtualne kanały i ścieżki, co pozwala na łatwe zarządzanie siecią.

MAN – duża sieć komputerowa, obejmująca miasto lub całą aglomerację. Ogniwem łączącym mniejsze sieci LAN jest zazwyczaj łącze światłowodowe.

WAN – duża sieć komputerowa wykraczająca obszarem poza jedno miasto lub aglomerację.

NetBeui – protokół opracowany przez firmę IBM i opublikowany w 1985 roku. Funkcjonuje w systemach Microsoft. Protokół ten nie może być trasowany.

Trasowanie – to wyznaczanie trasy jaką ma przebyć dany pakiet pomiędzy kolejnymi węzłami i inteligentne przesyłanie pakietu. Urządzenie służące do modelowania ruchu sieciowego nazywamy routerem.

SA – określenie definiujące związki i politykę bezpieczeństwa (ang. Security Association) pomiędzy dwoma hostami, realizującymi transmisję bezpiecznym tunelem

CA – ang. Certificate Authority; podmiot odpowiedzialny za wystawianie certyfikatów elektronicznych (urząd certyfikacji).

LDAP – protokół komunikacyjny dla usług katalogowych (np. Active Directory)

Facebook - komentarze