Przywracanie systemu krok po kroku!

//Przywracanie systemu krok po kroku!

Przywracanie systemu krok po kroku!

2010-03-03T13:40:25+01:00 3 marca, 2010|Categories: Windows XP / 7 FAQ|Tags: |

Przywracanie systemu w sytuacji, gdy nie uruchamia nam się środowisko graficzne

Windows Me i XP dysponują funkcją tworzenia tzw. punktów przywracania, które umożliwiają zapisywanie bieżącego stanu całego systemu w celu późniejszego odtworzenia. Dzięki temu można cofać niepożądane operacje. W ramach zakładania punktu przywracania ważne pliki systemowe, a także Rejestr są kopiowane do określonego obszaru na dysku.

Przywołujemy narzędzie, klikając menu Start | Programy | Akcesoria | Narzędzia systemowe | Przywracanie systemu. Zaznaczamy opcję Utwórz punkt przywracania i klikamy przycisk Dalej. Nadajemy zakładanemu punktowi możliwie opisową nazwę.

Aby odtworzyć zapisany uprzednio stan systemu, otwieramy program Przywracanie systemu (jw.), wybieramy opcję Przywróć komputer do wcześniejszego stanu i stosujemy się do wskazówek kreatora.

Tworzenie punktów przywracania zaleca się przede wszystkim przed instalowaniem sterowników lub oprogramowania. Mało doświadczeni użytkownicy powinni pamiętać o tej funkcji także przed modyfikowaniem Rejestru czy zmianami konfiguracji z poziomu Panelu sterowania. W razie problemów będziemy mogli zrekonstruować stan systemu sprzed niefortunnej operacji. Z drugiej strony warto założyć punkt przywracania tuż po zainstalowaniu cennej aplikacji, aby zachować na później jej konfigurację.

Wadę funkcji stanowi to, że przywracanie poprzedniego punktu jest możliwe tylko w przypadku, gdy Windows daje się uruchomić (przynajmniej w trybie awaryjnym)

Sebastian Górski – IDG.pl

***

Dokładny opis usługi:
Kliknij przycisk „Start”, a następnie kliknij polecenie „Pomoc i obsługa techniczna”. Kliknij łącze „Wydajność i konserwacja”.

***

Gdy komputer pracuje w trybie awaryjnym, program Przywracanie systemu nie tworzy punktów przywracania. Dlatego nie można cofnąć przywracania wykonanego w trybie awaryjnym.
Za pomocą programu Przywracanie systemu można w trybie awaryjnym przywrócić stan komputera z dowolnego punktu przywracania. Jeśli nie można uruchomić komputera w trybie standardowym, można użyć programu Przywracanie systemu, aby przywrócić stan komputera z chwili, w którym uruchamiał się bez błędów.
Aby przywrócić stan systemu z chwili, gdy był on uruchamiany bez błędów, wybierz punkt przywracania jak najbardziej zbliżony do ostatniego zapamiętanego uruchomienia komputera bez błędów.
Jeśli program Przywracanie systemu zostanie wstrzymany z powodu zbyt małej ilości wolnego miejsca na dysku, w trybie awaryjnym nie można go włączyć poprzez zwolnienie miejsca na dysku. Należy uruchomić ponownie komputer w trybie standardowym i zwolnić więcej miejsca na dysku.
***

Windows XP: uruchamianie narzędzia Przywracania systemu w wierszu polecenia

Funkcja Przywracania systemu umożliwia naprawienie różnych problemów z działaniem Windows XP. Jednak co zrobić, gdy Windows nie chce się uruchomić i nie ma jak skorzystać z tej funkcji?

Standardowo po uruchomieniu Windows XP w trybie awaryjnym funkcja Przywracania systemu usuwa ostatnio wprowadzone zmiany. Jeśli jednak system nie uruchamia się nawet w trybie awaryjnym, trzeba uciec się do bardziej zaawansowanych środków. Gdy spotka Cię taka sytuacja, wypróbuj poniższą metodę:
1. Włącz komputer i wciśnij klawisz [F8], zanim Windows XP zacznie się uruchamiać.
2. Z menu opcji zaawansowanych wybierz Tryb awaryjny z wierszem polecenia.
3. Jeśli masz zainstalowanych kilka systemów w komputerze, wybierz opcję uruchomienia Windows XP.
4. Zaloguj się do systemu na konto z uprawnieniami administratora.
5. Wpisz polecenie c:\windows\system32\restore\rstrui.exe.

Facebook - komentarze