Przenoszenie maili z The Bat do MS Outlook

Niestety do MS Outlook nie da się zaimportować wiadomości w żadnym formacie, który obsługuje The Bat (EML,MSG,unix).

Jest jednak pewien trick, dzieki któremu może się nam to udać..

Otóż MS Outlook EXPRESS (standardowo dołączany do każdego Windowsa XP) ma opcję importu wiadomości EML. Z OE możemy je łatwo przenieść do pełnego MS Outlook.

Oto instrukcja ze strony www.codetwo.pl :

Krok 1 – Eksport wiadomości z TheBat! do plików EML

  1. W programie The Bat! zaznacz wiadomości, które mają zostać wyeksportowane.
  2. W menu wybierz Narzędzia, Eksport wiadomości, Jako pliki wiadomości (.EML).
  3. Wiadomości zostaną  wyeksportowane  do wybranego foldera na dysku. Każda wiadomość będzie osobnym plikiem EML.

Krok 2 – Import wiadomości EML do Outlook Express

Aby zaimportować wiadomość EML do Outlook Express wystarczy je zaznaczyć w folderze na dysku i przeciągnąć do odpowiedniego foldera w programie Outlook Express.

Krok 3 – Eksport wiadomości z Outlook Express do Microsoft Office Outlook

  1. W programie Outlook Express w menu wybierz Plik, Eksportuj, Wiadomości.
  2. W oknie Eksportowanie wiadomości wybierz, czy chcesz eksportować wiadomości z wszystkich folderów, czy tylko z wybranych. Jeśli tylko z wybranych zaznacz jeden lub więcej folderów na liście przy użyciu klawisza Ctrl i lewego klawisza myszy.
  3. Po kliknięciu klawisza OK wiadomości zostaną wyeksportowane do Microsoft Office Outlook.
Facebook - komentarze