Prosty skrypt na archiwizowanie, tworzenie kopii /etc lub innych w linux

Używamy archiwizacji z kompresją oraz wyszukiwanie najstarszych plików kopii i usuwanie ich

#!/bin/bash -x
myDate=`date +%Y-%m-%d`
 tar -czvf /home/backup/etc-$myDate.tar.gz /etc
#kasujemy starsze niz 7 dni
find /home/backup/*.tar.gz -mtime +7 | xargs rm -rf
Facebook - komentarze