Podstawowe informacje o VBA dla MS ACCESS

Uwaga! Zaznaczam, że są to podstawy.

Ostatnio przyszło mi stworzyć bazę pewnej grupy ludzi w MS Access 2007 , niezbędny okazał się tutaj VBA. Jednak przejście przez VBA po C++ i Pascalu było dla mnie męczarnią – długie nazewnictwo, sposób programowania i wszystko inne mnie wkurzało. Poniżej zamieszczam pare informacji dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z tym tworem.

  • Do obiektów na formie odnosimy się wg. schematu FORMS!nazwa_formy.nazwa_obiearametr np. żeby zmienić wartość textBox wpiszemy: FORMS!moja_foremka.TextBox3.Value = „vsx.pl”
  • Aby uzyskać liczbę reprezentującą aktualnie wyświetlany rekord skorzystaj z właściwości Form.CurrentRecord
  • Aby ustawić ręcznie aktualnie wyświetlany rekord skorzystaj z przypisania: Form.Recordset.AbsolutePosition np. = 3 . Wtedy aktywnym rekordem będzie 3-ci jaki jest na formie
  • Aby uzyskać z listBoxa numer aktualnie zaznaczonego wiersza użyj atrybutu listboxa: ListBox1.ListIndex. przykład użycia: MsgBox ListBox1.ListIndex
  • Apropos Debugowania i sprawdzania wartości zmiennych – można użyć MsgBox nazwazmiennej , aby wyświetlić wartość w okienku komunikatu
  • Przejście do dowolnego obiektu np. do wpisu w tabeli czy na formularzu: DoCmd.GoToRecord acDataForm, „modele_podglad”, acGoTo, chosen , gdzie AcDataForm – oznacza że będzie to forma, „modele_podglad” to nazwa formularza, acGoTo – oznacza przejście, chosen – zmienna która zawiera numer rekordu do którego przechodzimy.
Facebook - komentarze