Udostępnianie folderu w sieci LAN na hasło

Proste udostępnianie: [ad#ad-1] Panel sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Zarządzanie komputerem -> Użytkownicy i grupy lokalne -> Użytkownicy – > prawym przyciskiem myszy na Gość -> ustawianie hasła i wpisujemy hasło. Teraz jak ktoś przez sieć będzie chciał się dostać na nasz komputer, będzie musiał wpisać użytkownika Gość i ustawione przez nas hasło. Wadą tej… Czytaj dalej Udostępnianie folderu w sieci LAN na hasło

Jak sprawdzić otwarte porty w systemie?

Aby wyświetlić listę otwartych / używanych obecnie portów TCP/UDP należy w linii komend (Menu Start/Wiersz polecenia) wpisać: netstat -ano Przykładowy efekt użycia powyższej komendy : Facebook – komentarze

Automatyczna kopia rejestru Windows

Oto ciekawa propozycja dla „przezornych” – skrypt, który będzie tworzył backup rejestru przy każdym zamykaniu systemu. Skrypt będzie odpowiadał za eksport rejestru do pliku tekstowego. Wykorzystamy do tego wbudowany edytor rejestru „Regedit” Otwieramy notanik i kopiujemy poniższy kod: Facebook – komentarze

Zdalny pulpit – zarządzanie komputerem na odległość

Zdalne zarządzanie w XP [ad#ad-1] Kogo nie interesuje zdalny dostęp za pomocą programu VNC czy Remote_Administrator, może skorzystać z funkcji Pulpit zdalny wbudowanej w Windows XP Professional. Usługa ta wykorzystuje protokół RDP (Remote Desktop Protocol) i technologię usług terminalowych oferowanych już w serwerze W2K. Klientem zarządzającym zdalnie XP może być jeden z następujących systemów: Windows… Czytaj dalej Zdalny pulpit – zarządzanie komputerem na odległość

Naprawa Windows XP bez utraty plików i ustawień

Często gdy użytkownicy nie potrafią sobie poradzić z jakimś problemem, decydują się na reinstalację systemu połączoną z formatowaniem partycji systemowej. Jednak często wystarczy zastosować mniej drastyczny sposób, uruchamiając instalatora z opcją /unattend. Spowoduje to, że instalator wykona na nowo proces instalacji, nie zadając przy tym żadnych pytań, co najwyżej o klucz. Facebook – komentarze

Jak przywrócić skrót POKAŻ PULPIT?

W folderze C:\Documents and Settings nazwa użytkownika\Dane Aplikacji\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch utworzyć plik o nazwie „Pokaż pulpit.scf” za pomocą programu Notatnik. Plik powinien mieć następującą zawartość: [Shell] Command=2 IconFile=explorer.exe,3 [Taskbar] Command=ToggleDesktop Facebook – komentarze

Ukrywanie kont użytkowników Windows XP

Możemy ukryć konto na ekranie powitalnym oraz w panelu sterowania (będzie widoczne tylko w narzędziach administracyjnych dostępnych tylko dla użytkowników z prawami administratora): [ad#ad-1] HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList tworzymy wartość DWORD o nazwie Facebook – komentarze

Jak złamać hasło do konta Windows XP

Łamanie haseł w Windows XP – ODCZYTYWANIE haseł administratora i użytkowników. Czasami potrzeba wejść do systemu ,który przy logowaniu wymaga podania hasła. Jak zresetować hasło Administratora jest opisane wcześniej we FAQ ale ODCZYTAĆ hasło Administratora lub jakiegoś użytkownika to co innego. Facebook – komentarze

Przywracanie systemu krok po kroku!

Przywracanie systemu w sytuacji, gdy nie uruchamia nam się środowisko graficzne Windows Me i XP dysponują funkcją tworzenia tzw. punktów przywracania, które umożliwiają zapisywanie bieżącego stanu całego systemu w celu późniejszego odtworzenia. Dzięki temu można cofać niepożądane operacje. W ramach zakładania punktu przywracania ważne pliki systemowe, a także Rejestr są kopiowane do określonego obszaru na… Czytaj dalej Przywracanie systemu krok po kroku!

Zamknięty program pozostawia aktywny proces

Kłopot z zamknięciem procesu. Dlaczego po zamknięciu aplikacji ich procesy pozostają aktywne (w menadżerze zadań) ? Uniemożliwia to ich ponowne uruchomienie do czasu ręcznego usunięcia procesu. Musisz przede wszystkim .. uruchomić edytor rejestru (START –> URUCHOM –> wpisz REGEDIT i enter ) Facebook – komentarze

Instalacja wszystkich aktualizacji do Windows

Instalowanie wszystkich poprawek do WinXP za jednym razem 1. Kopiujemy łatki na WinXP do folderu jakiegoś katalogu np. C:\PoprawkiXP 2. Sortujemy je po dacie od najstarszej do najnowszej 3. Zaznaczamy wszystkie i kopjujemy ich spis do schowka Facebook – komentarze