Outlook problem – nie można otworzyć okna programu outlook

//Outlook problem – nie można otworzyć okna programu outlook

Outlook problem – nie można otworzyć okna programu outlook

2010-01-19T09:41:52+01:00 15 stycznia, 2010|Categories: Gotowe rozwiązania IT (porady, solucje)|Tags: |

Spotkałem się dzisiaj z nietypowym problemem i to na dwóch komputerach.

Na pierwszym nie działa Outlook od 2 tyg., w grę miało wchodzić przeniesienie profilu itp..

Na drugim komputerze Outlook posypał się dzisiaj nagle – musiałem sytuację opanować.

Rozwiązaniem jest dopisanie do parametru starowego komendy: /resetnavpane

Uratowało mnie to także przed przenoszeniem profilu 🙂

Aby to zrobić:

1. Klikamy prawym przyciskiem myszy (PPM) na ikonkę Outlooka

2. Przykładowy element docelowy do którego dopisujemy komendę:

„C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE”  /recycle /resetnavpane

Jest duża szansa, że to rozwiąże Twoje problemy. Mi pomogło w 100%.

Czasami może pomocny być inny przełącznik. Oto ich lista ze strony microsoft.com:

Przełącznik Opis
/a Pozwala utworzyć element z określonym plikiem jako załącznikiem.

Przykład:

 • „c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe” /a „c:\moje dokumenty\etykiety.doc”

Jeżeli nie określono typu elementu, przyjmuje się, że jest nim IPM.Note. Nie można go używać z klasami wiadomości, które nie są oparte na programie Outlook.

/altvba nazwa_pliku_otm Pozwala otworzyć program VBA określony przez parametr nazwa_pliku_otm zamiast pliku %appdata%\microsoft\outlook\vbaproject.otm.
/c klasa_wiadomości Pozwala utworzyć nowy element określonej klasy wiadomości (formularze programu Outlook lub inny prawidłowy formularz MAPI).

Przykłady:

 • /c ipm.activity pozwala utworzyć pozycję Dziennika
 • /c ipm.appointment pozwala utworzyć termin
 • /c ipm.contact pozwala utworzyć kontakt
 • /c ipm.note pozwala utworzyć wiadomość e-mail
 • /c ipm.stickynote pozwala utworzyć notatkę
 • /c ipm.task pozwala utworzyć zadanie
/checkclient Włącza monitowanie o wskazanie domyślnego menedżera wiadomości e-mail, grup dyskusyjnych i kontaktów.
/cleancategories Pozwala usunąć wszelkie utworzone niestandardowe nazwy kategorii i przywrócić domyślne nazwy kategorii.
/cleanclientrules Pozwala uruchomić program Outlook i usunąć reguły klienta.
/cleandmrecords Pozwala usunąć rekordy rejestrowania zapisane po odmowie spotkania przez menedżera lub pełnomocnika.
/cleanfinders Pozwala zresetować wszystkie foldery wyszukiwania w skrzynce pocztowej programu Microsoft Exchange tylko dla pierwszego otwartego profilu.
/cleanfreebusy Pozwala wyczyścić i ponownie wygenerować informacje wolny/zajęty. Tego przełącznika można używać tylko wtedy, gdy jest możliwe nawiązanie połączenia z serwerem, na którym działa program Exchange.
/cleanprofile Pozwala usunąć nieważne klucze profilów i ponownie utworzyć domyślne klucze rejestru (tam, gdzie można je zastosować).
/cleanreminders Pozwala wyczyścić i ponownie wygenerować przypomnienia.
/cleanroamedprefs Pozwala wyczyścić wszystkie poprzednie ustawienia mobilne i powoduje ich ponowne skopiowanie z ustawień lokalnych na komputerze, na którym użyto tego przełącznika. Obejmuje to ustawienia mobilne dotyczące przypomnień, siatki wolny/zajęty, godzin pracy, publikowania kalendarza i zasad RSS.
/cleanrules Pozwala uruchomić program Outlook oraz usunąć reguły klienta i serwera.
/cleanserverrules Pozwala uruchomić program Outlook i usunąć reguły serwera.
/cleansharing Pozwala usunąć wszystkie subskrypcje RSS, kalendarza internetowego i programu SharePoint z ustawień konta, nie naruszając zawartości wcześniej pobranej na komputer. Ta funkcja jest użyteczna, kiedy nie można usunąć jednej z subskrypcji w programie Office Outlook 2007.
/cleansniff Pozwala zastąpić blokadę programową określającą, który z komputerów (kiedy jest na nich równocześnie otwarty program Outlook) ma przetwarzać elementy spotkań. Proces blokady pomaga zapobiec przetwarzaniu zduplikowanych wiadomości przypomnień. Ten przełącznik pozwala wyczyścić blokadę na komputerze, na którym zostanie użyty, umożliwiając przetwarzanie elementów spotkań przez program Outlook.
/cleansubscriptions Pozwala usunąć wiadomości subskrypcji i właściwości funkcji subskrypcji.
/cleanviews Pozwala przywrócić widoki domyślne. Wszystkie widoki niestandardowe utworzone przez użytkownika zostaną utracone.
/embedding Bez parametrów wiersza polecenia służy do współtworzenia standardowego obiektu OLE.
/f nazwa_pliku_msg Pozwala otworzyć określony plik wiadomości (msg) lub zapisać wyszukiwanie Microsoft Office (oss).
/finder Pozwala otworzyć okno dialogowe Znajdowanie zaawansowane.
/firstrun Pozwala uruchomić program Outlook tak, jakby to było pierwsze uruchomienie.
/hol nazwa_pliku_hol Pozwala otworzyć określony plik hol.
/ical nazwa_pliku_ics Otwiera określony plik ics.
/importprf nazwa_pliku_prf Pozwala uruchomić program Outlook i otworzyć/zaimportować zdefiniowany profil MAPI (*.prf). Jeżeli program Outlook jest już otwarty, użycie tego przełącznika powoduje umieszczenie profilu w kolejce do zaimportowania podczas następnego czystego uruchomienia.
/launchtraininghelp IDzasobu Pozwala otworzyć okno Pomocy z wyświetlonym tematem określonym przez parametr IDzasobu.
/m nazwa_e-mail Pozwala dodać nazwę e-mail do elementu. Działa jedynie w połączeniu z parametrem wiersza polecenia /c.

Przykład:

 • Outlook.exe /c ipm.note /m nazwa_e-mail
/nocustomize Pozwala uruchomić program Outlook bez ładowania pliku outcmd.dat (dostosowane paski narzędzi).
/noextensions Pozwala uruchomić program Outlook z wyłączonymi rozszerzeniami, które są wymienione na liście w Menedżerze dodatków.
/nopreview Pozwala uruchomić program Outlook z wyłączonym okienkiem odczytu.
/p nazwa_pliku_msg Pozwala wydrukować określoną wiadomość (msg).
/profile nazwa_profilu Pozwala załadować określony profil. Jeśli w nazwie profilu znajdują się spacje, należy ją ująć w cudzysłowy (” „).
/profiles Pozwala otworzyć okno dialogowe Wybieranie profilu, niezależnie od ustawień Opcji w menu Narzędzia.
/recycle Pozwala uruchomić program Outlook przy użyciu istniejącego okna programu Outlook (jeżeli jakieś istnieje). Używany w połączeniu z przełącznikiem /explorer lub /folder.
/remigratecategories Pozwala uruchomić program Outlook i wykonać następujące polecenia w domyślnej skrzynce pocztowej:

 • Uaktualnienie kolorowych flag funkcji Z flagą monitującą do kategorii oznaczonych kolorem programu Office Outlook 2007.
 • Uaktualnienie etykiet kalendarza do kategorii oznaczonych kolorem programu Office Outlook 2007.
 • Dodanie wszystkich kategorii używanych w elementach niebędących pocztą do głównej listy kategorii.

Uwaga Takie samo działanie ma polecenie Uaktualnij do kategorii oznaczonych kolorem w oknie dialogowym właściwości każdej skrzynki pocztowej programu Outlook.

/resetfolders Pozwala przywrócić brakujące foldery w domyślnej lokalizacji dostarczania.
/resetfoldernames Resetuje domyślne nazwy folderów (takie jak Skrzynka odbiorcza czy Elementy wysłane) do nazw domyślnych w bieżącym języku interfejsu użytkownika pakietu Office.

Na przykład, jeżeli podczas pierwszego połączenia ze skrzynką pocztową program Outlook miał interfejs użytkownika w języku rosyjskim, domyślne rosyjskie nazwy folderów nie mogą zostać zmienione. Aby zmienić domyślne nazwy folderów na inny język, na przykład japoński lub angielski, można użyć tego przełącznika po zmianie języka interfejsu użytkownika lub zainstalowaniu innej wersji językowej programu Outlook w celu zresetowania domyślnych nazw folderów.

/resetformregions Pozwala wyczyścić pamięć podręczną regionów formularza i załadować ponownie definicje regionów formularza z rejestru systemu Windows.
/resetnavpane Pozwala wyczyścić i ponownie wygenerować okienko nawigacji w bieżącym profilu.
/resetsearchcriteria Pozwala zresetować wszystkie kryteria wyszukiwania błyskawicznego, aby w każdym module był pokazywany domyślny zestaw kryteriów.
/resetsharedfolders Pozwala usunąć z okienka nawigacji wszystkie foldery udostępnione.
/resettodobar Pozwala wyczyścić i ponownie wygenerować listę w okienku Pasek zadań do wykonania dla bieżącego profilu. Folder wyszukiwania w okienku Pasek zadań do wykonania zostanie usunięty i utworzony ponownie.
/rpcdiag Pozwala otworzyć program Outlook i wyświetlić okno dialogowe stanu połączenia Zdalnego wywoływania procedur (RPC).
/safe Pozwala uruchomić program Outlook bez rozszerzeń klienta programu Microsoft Exchange (ECE, Exchange Client Extension), okienka odczytu lub niestandardowych pasków narzędzi. Dodatki modelu COM (Component Object Model) zostaną wyłączone.
/safe:1 Pozwala uruchomić program Outlook z wyłączonym okienkiem odczytu.
/safe:3 Pozwala uruchomić program Outlook z wyłączonymi rozszerzeniami klienta programu Microsoft Exchange (ECE) (rozszerzenia te znajdują się jednak na liście w Menedżerze dodatków). Dodatki modelu COM (Component Object Model) zostaną wyłączone.
/safe:4 Pozwala uruchomić program Outlook bez ładowania pliku outcmd.dat (dostosowane paski narzędzi).
/select nazwa_folderu Pozwala uruchomić program Outlook i otworzyć określony folder w nowym oknie. Aby na przykład otworzyć program Outlook i wyświetlić kalendarz domyślny, należy użyć polecenia: „c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe” /select outlook:calendar.
/share feed://adres_URL/nazwa_pliku

/share stssync://adres_URL

/share web://adres_URL/nazwa_pliku

Pozwala określić adres URL udostępniania, który ma zostać podłączony do programu Outlook. Na przykład za pomocą przełącznika stssync://URL można podłączyć do programu Outlook listę Microsoft Windows SharePoint Services 3.0.
/sniff Pozwala uruchomić program Outlook z wymuszeniem wykrywania nowych wezwań na spotkania w Skrzynce odbiorczej i dodaniem ich do kalendarza.
/t nazwa_pliku_oft Pozwala otworzyć określony plik oft.
/v nazwa_pliku_vcf Pozwala otworzyć określony plik vcf.
/vcal nazwa_pliku_vcs Pozwala otworzyć określony plik vcs.
/x nazwa_pliku_xnk Pozwala otworzyć określony plik xnk.
Facebook - komentarze