OsCommerce – hurtowa zmiana cen netto na nowy vat 23%

W oscommerce jest o tyle przyjemnie, że wystarczy zmienić stawkę VAT aby na nowo wyliczył nam ceny brutto. Cena jest zawsze liczona dynamicznie od netto.

A co zrobić jeśli chcemy pozostać przy starych cenach i zmienić VAT?

Należałoby pomnożyć cenę netto przez 1,22 a następnie podzielić przez 1,23 -> netto * 1,22/1,23 czyli: netto * 0,9919  (zaokrąglamy do 4 msc po przecinku, gdyż taka jest dokładność pola cena w oscommerce).

Aby hurtowo zmienić ceny w naszym sklepie wchodzimy przez phpmyadmina i wykonujemy polecenie SQL. UWAGA! Przed wykonaniem zrób backup bazy!

update products
set products.products_price=products.products_price * 0.9919
Facebook - komentarze