Linux mapowanie udziału samba na stałe (debian7)

//Linux mapowanie udziału samba na stałe (debian7)

Linux mapowanie udziału samba na stałe (debian7)

2015-06-10T12:38:49+01:00 10 czerwca, 2015|Categories: Gotowe rozwiązania IT (porady, solucje)|

Podłączenie do udziału smb wymaga posiadania narzędzi cifs-utils

apt-get install -y cifs-utils

Po zainstalowaniu edytujemy plik /etc/fstab zgodnie ze schematem. Poniższy wpis dodajemy na końcu pliku *uwaga! pomiędzy kolejnymi słowami robimy tabulację, a nie spacje!

//192.168.x.x/share/ /mnt/share cifs uid=0,guid=0,rw,credentials=/etc/cifspasswd 0 0

gdzie 192.168.x.x to adres Twojego udziału, kolejne /mnt/share to adres gdzie chcesz zamontować udział. Katalog musi już istnieć (możesz zrobić np. mkdir /mnt/sieciowy )

Kolejna rzecz – utworzenie pliku z loginem i hasłem

nano /etc/cifspasswd

Dodajemy dane uwierzytelniania do pliku /etc/cifspasswd

username=user
password=password

Ustawiamy uprawnienia do pliku (żeby standardowy użytkownik nie mógł podejrzeć haseł sieciowych)

chown 0.0 /etc/cifspasswd
chmod 600 /etc/cifspasswd

To wszystko. Przetestuj konfigurację:

mount -a

źródło: http://midactstech.blogspot.com/2013/09/how-to-mount-windows-cifs-share-on_18.html 

Facebook - komentarze