Tworzenie skrótów z wykorzystaniem rundll32.exe

Rundll32.exe – przydatne skróty Nie wszyscy wiedzą, że istnieją ciekawe skróty Windows. Aby mieć do nich dostęp, należy utworzyć plik .bat (otworzyć notatnik, wpisać odpowiednią komendę, podczas zapisywania w polu zapisz jako typ wybrać wszystkie pliki (*.*) i w polu nazwa pliku wpisać dowolna_nazwa.bat).