Joomla 1.5.x i Phoca 2.5.x – problem z utworzeniem wpisu w menu do galerii

Po przeniesieniu gotowej strony dla klienta na hosting w az.pl napotkałem pewien problem. Jak się okazuje nie jest to wina dostawcy,a może raczej na jego korzyść… w każdym razie zainstalowany jest tam plugin suhosin, którego domyślna konfiguracja utrudnia życie użytkownikom Phoca. Objaw jest następujący: tworzymy dowolny wpis w

dowolnym menu, który linkuje do Galeria Phoca –> widok kategorii lub dowolnie inny. Po zapisaniu skrypt przerzuca nas do projektanta menu, a link w menu nie zostaje utworzony.

Problem został dokładniej opisany tutaj:

http://www.phoca.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=11330&p=54588#p46181

Aby rozwiązać ten problem należy w pliku php.ini ustawić następujące parametry dla rozszerzenia suhosin:

suhosin.post.max_vars = 1000
suhosin.request.max_vars = 1000

to tylko przykład. Ważne, żeby dopuszczalna długość znaków dla żądań typu post i request była większa niż 250. Standardowo wynosi ona 200.

U dostawcy AZ.PL możemy sami wymusić tę zmianę dodając do pliku .htaccess następujący wpis:

<IfModule mod_php5.c>
php_value suhosin.post.max_vars 5000
php_value suhosin.request.max_vars 5000
php_value suhosin.simulation 1
php_value suhosin.session.encrypt 0
</IfModule>

Facebook - komentarze