Domoticz – temperatura prognoza na jutro z wykorzystaniem API OpenWeather map

Jeśli potrzebujesz wiedzieć jaka temperatura będzie jutro – możesz skorzystać z api openweather. Jest to o tyle fajne, że np. możesz ustawić temperaturę barwową taśmy LED w zależności czy jutro będzie zimniej czy cieplej niż dzisiaj.

Aby pobrać pogodę zarejestruj się bezpłatnie w openweather map

Następnie dodaj ten skrypt do crontab np. o godz 12 w południe. 

https://github.com/marcinprzybysz86/domoticz/blob/master/prognoza.sh

 

Tutaj zawartość:

# script to get temperature for the next 18 hrs and 
#send it to domoticz dummy temperature switch. 
# Personally I've added it to crontab everyday at 12 am.

#!/bin/bash
APIKEY=<openweathermap_FreeApiKey>
LOC="warszawa,pl"
IDX=<domoticz_dummy_temp_idx>
DOMO="http://127.0.0.1:8080"

RESULT=`curl "api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?q=$LOC&appid=$APIKEY"`
TIME=`echo $RESULT | jq ".list[5].dt_txt"`
TEMP=`echo $RESULT | jq ".list[5].main.temp"`
TEMPINT=${TEMP%.*}
(( TEMPC="$TEMPINT-273" ))
echo $TIME
echo $TEMPC
curl --silent "$DOMO/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$IDX&nvalue=0&svalue=$TEMPC"

 

 

Aby skrypt zadziałał musisz uprzednio dodać w domoticzu dummy switch Temperature i podać jego IDX w skrypcie.

Facebook - komentarze