Usuwanie programu bez znajomosci sciezki (uzycie guid), z podniesieniem uprawnień zapisanych w skrypcie

Wertując masę opisów jak przeskoczyć temat przekazania danych logowania w pliku batch (dzięki czemu można uruchomić skrypt przez GPO) doszedłem do takiego rozwiązania.

Uwaga! Hasło jest jawnie przesyłane. Problemem może być też okienko UAC

1. uruchamiamy powershell zeby poznać guid zainstalowanej aplikacji, wpisujemy

get-wmiobject Win32_Product | Format-Table IdentifyingNumber, Name

kopiujemy guid (ppm –> oznacz, następnie enter)

2. sciagamy CPAU http://www.joeware.net/freetools/tools/cpau/index.htm
3. Uruchamiamy komendę wg wzoru

cpau.exe -u DOMAIN\USER -p PASSWORD -lwop -ex „msiexec /x {GUID} /qb”

Przykład użycia komendy w środowisku domenowym

\\10.48.241.70\public\cpau.exe -u nasa\johndoe -p Pa$$w0rd -lwop -ex
 "msiexec  /x {83186CEB-2988-4448-8463-5E5C5F3329F0} /qb"

Uwaga! Nie udało mi się obejść UAC prompta, ale prawodpodobnie taki zabieg przez GPO powinien pomóc http://www.techrepublic.com/blog/the-enterprise-cloud/disable-uac-for-windows-servers-through-group-policy/ 

 

tagi en: how to remove software without install path (MSI) using guid and pass credentials within batch file

Facebook - komentarze