[BASH] Enigma2 – aktualizacja stanu dekodera w Domoticz

Skorzystaj z poniższego skryptu aby sprawdzić status dekodera z oprogramowaniem Enigma2.

 

#!/bin/bash
STATE=`curl -s http://[IP_ENIGMA]/api/powerstate | jq ’.instandby’`
DOMOSTATE=`curl -s http://[IP_DOMOTICZ]/json.htm?type=devices\&rid=55 | jq ’.result[0].Status’ | tr -d '”’`
DOMO=[IP_DOMOTICZ]
IDX=[IDX_DEKODERA_W_DOMOTICZ_DUMMY_SWITCH]

if [ „$STATE” == „false” ]; then
if [ „$DOMOSTATE” == „Off” ]; then
wget -O – „$DOMO/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=$IDX&switchcmd=On” > /dev/null 2>&1
fi
fi
if [ „$STATE” == „true” ]; then
if [ „$DOMOSTATE” == „On” ]; then
wget -O – „$DOMO/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=$IDX&switchcmd=Off” >/dev/null 2>&1
fi
fi
#echo $STATE
#echo $DOMOSTATE

W zmiennej DOMOSTATE ustaw &rid= jako IDX Twojego switcha z domoticza (ta sama wartość co IDX).

Skrypt pisany na kolanie, można go zoptymalizować 🙂

 

Przygotowany skrypt umieść w : /home/domoticz/scripts/ pod dowolną nazwą np. dekoder_state.sh

Następnie wywołuj go co wybrany przez siebie interwał – u mnie 5 minut:

#vim /etc/crontab

dodaj linijkę

*/5 * * * * root /bin/bash /home/domoticz/scripts/dekoder_state.sh

Link do githuba: https://github.com/marcinprzybysz86/domoticz/blob/master/dekoder_enigma.sh

 

Facebook - komentarze