Pierwsze prace ruszyły pod koniec kwietnia. Było to wykopanie studni, wykop pod budynek, postawienie garażu blaszanego.