Jeżeli chcemy aby nasza hipotetyczna kwerenda query1 była modyfikowalna, musimy użyć tutaj VBA. Oto funkcja ChangeQuery